Říjen 2015

Vypuštěná Cidlina

20. října 2015 v 11:17 ledňáček

Když se na podzim před výlovem vypouští Žehuňský rybník a voda z řeky Cidliny proudí postranním kanálem, výrazně klesne i hladina řeky nad rybníkem. V nově vzniklých mělčinách se drží ryby a přitahují různé ptáky. To je ideální čas schovat se do krytu v rákosí a čekat na pěkný záběr. Ani si už nevzpomínám, kdy jsem zde naposledy fotil ledňáčka, když tu náhle sedí na větvi přede mnou. Rychle mačkám spoušť. Je zataženo a mlha, barvy se ztrácejí, ale radost z fotografování je stále stejná.