Květen 2015

Střevíčník pantoflíček

25. května 2015 v 11:59 kytky

Každý rok v květnu jezdím na naše polabské naleziště kontrolovat kvetoucí střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Situace je každým rokem jiná, ale ty větší trsy, které sleduji, jsou zatím pokaždé stejné a dostatečně životaschopné. To mi dělá radost. I když už je mám dobře zdokumentované, nedá mi to a při každé návštěvě se znova pouštím do focení. Jednak provádím každoroční fotodokumentaci, ale také vymýšlím nové záběry, které by ukázaly, v jakém prostředí střevíčníky kvetou.

Sedmihlásek hajní

19. května 2015 v 8:52 pozorování ptáků

Když jsem brzy ráno u řeky Cidliny vystoupil z auta, hned jsem ho slyšel. Zpěv sedmihláska hajního (Hippolais icterina) nelze přeslechnout. Jak jsem postupoval podél řeky, na jejíž hladině zatím ranní slunce a tmavé mraky vytvářely podivné obrazy, sedmihlásek přede mnou přelétával ze stromu na strom. Pak se vrátil zpět a usadil se na vysoké bříze. Na stejné, z níž si prozpěvoval už loni i předloni.

Biebrzanští čápi

9. května 2015 v 23:37 cesty za ptáky

Snad nejčastějším ptákem v NP Biebrza v Polsku je čáp bílý (Ciconia ciconia). Jeho hnízda jsou všude. Ve vesnicích na sloupech a komínech i na střechách domů nebo mimo obce u silnice na stožárech. Množství čápů zaujme každého návštěvníka národního parku. Při mém pobytu v tomto zajímavém kraji jsem se samozřejmě fotografování čápů nemohl vyhnout, což jsem nechtěl.

V mokřadech polské Biebrzy

4. května 2015 v 21:59 cesty za ptáky

Národní park Biebrza v severovýchodním Polsku je zamokřené území v údolí řeky, které láká pozorovatele a fotografy ptáků. Mokřady přitahují množství druhů a zejména na jaře je toto území velmi atraktivní. Ve čtvrtek ráno těsně před východem slunce dorazilo po devítihodinové jízdě na jednu z význačných lokalit tohoto parku, na močály u vesnice Mscichy auto se třemi českými fotografy a ptačími pozorovateli. Mlha, že by se dala krájet a do ní se jen ztěžka prodírají sluneční paprsky. Hned na kraji cesty u močálů vidíme dva jespáky, lépe řečeno jejich siluety. Kolem je ticho přerušované pouze hlasy přelétajících ptáků, z nichž někteří ani nejsou vidět. Dramatická atmosféra.