Duben 2015

Svítání na Nesytu

12. dubna 2015 v 21:10 pozorování ptáků

Sobotní ráno se mi podařilo strávit u jihomoravského rybníka Nesyt. V zadní části na Výtopě se už červená voda, ale slunce je ještě schované. Od hladiny se odráží hlas bukače a posiluje jedinečnost okamžiku. Najednou se objeví kousíček rudého slunce. Labuť, která ke mně zvědavě připlouvá, je stále blíže k odrazu slunce na hladině, až ho protne. To už je rudá koule nad obzorem a zalévá svou červení celou hladinu. Vše v okolí na jednou ztichlo, aby se zanedlouho probudilo do nové aktivity.

U louží s bahňáky

4. dubna 2015 v 20:43 bahňáci

Deštivé počasí v minulých dnech nadělalo na polích a lukách velké louže, které lákají ke krátkému spočinutí právě táhnoucí bahňáky. Nyní se na loužích objevují především kulíci, jespáci bojovní a vodouši kropenatí. Pozorovatel ptáků si užívá buď pozorování dalekohledem zdálky anebo si může v ranní tmě vyležet místo pro fotografování přímo u kaluže. Pak má bahňáky přímo u objektivu. I menší kaluž může přinést nejedno zajímavé pozorování.