Listopad 2014

Zedníček na Pálavě

30. listopadu 2014 v 20:46 pozorování ptáků
V sobotu jsem byl v Pavlově na Dnu otevřených sklepů a po náročném programu jsem se v neděli ráno vydal na Pálavu do Soutěsky hledat zimujícího zedníčka skalního (Tichodroma muraria). Před týdnem ho zde po několika letech zjistil Robert Doležal. Já jsem ho zde naposled viděl v únoru roku 2010. Přivítal jsem příležitost projít se ranní přírodou s tak lákavým cílem. Pln očekávání jsem postupoval do mírného kopce v ranní mlze a nohy mi podkluzovaly na namrzlém listí. Do soutěsky jsem došel asi v půl desáté a pro mlhu ani nebylo vidět na vrchol vápencové skalní stěny. Po zkušenostech z minulých let jsem věděl, že to, že zde zedníček není, nic neznamená, neboť pomalu prozkoumává stěnu v celé Soutěsce. A tak jsem čekal. Ani jsem nemusel čekat dlouho. Po půl hodině jsem zedníčka nejednou spatřil nedaleko v dolní partii stěny. Hned jsem ho poznal podle charakteristického způsobu přelétávání po skále. Tak po čtyřech letech jsem zde opět ve správném čase a mám štěstí!


Co předvedl ledňáček

17. listopadu 2014 v 20:37 ledňáček
Při dlouhém čekání na ledňáčka lze z krytu pozorovat řadu zajímavostí. Ledňáček se neukazuje pouze s rybkou v zobáku, ale občas trpělivému pozorovateli předvede i něco jiného. Na větvi přede mnou, kam si ledňáček rád sedal, se často dlouhé minuty čistil. Probíral si peří zobákem a začínal vždy na břiše.

Ledňáček na lovu

7. listopadu 2014 v 18:06 ledňáček
Čekání na ledňáčka je mou oblíbenou činností. Na ledňáčkově větvi už byly nalepeny rybí šupiny od kořisti, kterou zde zpracovával v minulých dnech. Bylo jen otázkou času, kdy i já toho zde budu svědkem. Poprvé ledňáček přiletěl téměř za tmy, rozhlížel se do vody a zase zmizel. Když si na větev sedl podruhé, bylo už světlo a pták měl v zobáku dost velkou rybu. Ulovil jí skokem z rákosu nedaleko ode mě a přelétl s ní sem na jeho oblíbenou větev. Začalo zajímavé přírodní divadlo.