Květen 2014

Opět u strakapoudů

26. května 2014 v 9:05 hnízdění

Po pěti dnech jsem opět navštívil místo se strakapoudími hnízdy. Již zdáli jsem slyšel žadonění mláďat z obou hnízd. Hlavičky s velkou červenou čepičkou občas vykukovaly z dutin, aby zjistily, kde se toulají jejich rodiče s potravou. Už moc nechybí a krmení bude u konce.

Strakapoudi krmí

19. května 2014 v 21:32 hnízdění

V krásném dubovém lese hnízdí v dutině strakapoudi velcí (Dendrocopos major). Zamaskoval jsem se poblíž hnízda a čekal jsem na přílet rodičů. Nenechali na sebe dlouho čekat. Nějaký čas nedůvěřivě polétávali kolem hnízdního stromu, ale za pět minut už bylo vše v pořádku a strakapoudi zalézali do dutiny s krmením pro mláďata. Ta se hlasitě ozývala z dutiny, ale kolik jich tam je, to zatím ještě nevím. V následujícím týdnu mě čeká zajímavé pozorování.

Kroužkování u Žehuňského rybníka

11. května 2014 v 21:58 kroužkování
V uplynulém týdnu jsem strávil čtyři dny s kroužkovateli u Žehuňského rybníka. Sítě byly natažené v rákosinách a též v okolních křovinách. Počasí nebylo nejlepší, vítr a déšť několikrát tuto akci přerušily, ale potenciál této lokality je velký. Měl jsem tak možnost si několikrát zblízka pořádně prohlédnout některé ptačí druhy a seznámit se s nimi lépe, než pouze prostřednictvím dalekohledu.