Květen 2013

Cvrčilka říční

14. května 2013 v 21:19 pozorování ptáků
Poprvé jsem ji letos zaslechl před týdnem u cidlinského jezu nad Žehuňským rybníkem. Je to místo, na kterém se vyskytují všechny tři druhy našich cvrčilek. Cvrčilka slavíková v rákosinách podél řeky, cvrčilka zelená na nízkých keříčcích nebo loňských suchých stéblech vysokých bylin a cvrčilka říční ve vyšších a hustších křovinách podél říčního břehu. Zatímco hlasy obou předchozích druhů už byly na lokalitě slyšet delší dobu, cvrčilka říční se začala ozývat jako poslední. Její hlas je nezaměnitelný, jednotvárný a častěji přerušovaný. Pozorování bývá obtížné, neboť žije dost skrytě a často ji prozradí pouze nápadný zpěv připomínající cvrčení kobylek nebo cikád.